Members of the Association

Name Affiliation Name Affiliation
Alex Barimah Owusu Univ. of Ghana Alirah Emmanuel Weyori Leibniz Univ. Hannover
Awais Rasheed CIMMYT, Quaid-i-Azam Univ. Bangbang Zhang Northwest A&F Univ.
Bing Liu Nanjing Agricultural Univ. Binlei Gong Zhejiang Univ.
Chaojing Yin Southwest Univ. Chuan Tang HZAU
Dan Yang Southwest Univ. Derek Headey IPFRI
Enoch Owusu Sekyere Swedish Univ. of Agricultural Sciences Fan Li HZAU
Gucheng Li HZAU Hang Xiong HZAU
Haotian Qi Southwest Univ. Hongmei Yi Peking Univ.
Hongyun Zheng HZAU Hui Tao HZAU
Jan-Henning Feil South Westphalia Univ. of Applied Sciences Jianjun Tang Renmin Univ. of China
Jian Li HZAU Jing Zeng Hunan Univ. of Science and Technology
Jinghui Hao HZAU Juan He HZAU
Ke He HZAU Lawson Connor Univ. of Arkansas
Lena Kuhn IMAO Li Xue China Agricultural Univ.
Michel Kabirigi IMAO Pedro naso Swedish Univ. of Agricultural Sciences
Pengfei Liu Univ. of Rhode Island Rui Mao Zhejiang Univ.
Sansi Yang Renmin Univ. of China Sarah Säll Swedish Univ. of Agricultural Sciences
Sharon Lucock Lincoln Univ. Shi Min HZAU
Tao Lin Zhejiang Univ. Tianxiang Li Nanjing Agricultural Univ.
Trung Thanh Nguyen Leibniz Univ. Hannover Wei Chen Northwest A&F Univ.
Wei Huang Swedish Univ. of Agricultural Sciences Wei Si China Agricultural Univ.
Wenjing Li HZAU Xichen Southwest Univ.
Xia Zhao China Agricultural Univ. Xiaohui Tian Renmin Univ. of China
Xiaoyun Li HZAU Xuan Chen HZAU
Xuecai Zhang CIMMYT Yan Bai Zhejiang Univ.
Yanjun Ren Northwest A&F Univ. Yawotse Nouve Univ. of Georgia
Youhua Chen South China Agricultural Univ. Yueqing Ji Nanjing Agricultural Univ.
Zhigang Xu Nanjing Agricultural Univ. Zhuang Hao HZAU
Puneet Vatsa Lincoln Univ. Jieying Bi ALL CASE
Xiaoxi Wang Zhejiang Univ.

Apply for membership

This article was last updated on days ago, and the information described in the article may have changed.